Konačni rezultati natječaja za udruge za 2019. godinu

 Temeljem članka  29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15), članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu (Klasa: 022-05/19-01/67, Urbroj: 2214/01-02-19-3 od 01.02.2019. godine, I. Izmjena i dopuna Javnog natječaja od 20.02.2019. godine, u daljnjem tekstu Javni natječaj), prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (Klasa: 022-05/19-01/23, Urbroj: 2214/01-03-19-3) od 18.04.2019. godine, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (Klasa: 022-05/19-01/23, Urbroj: 2214/01-03-19-4) od 17.05.2019. godine  Gradonačelnik Grada Pregrade donosi sljedeću

KONAČNU O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu

 

Odlukom se utvrđuje iznos odobrenih financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama udruga koje su podnijele prijavu na Javni natječaj.          

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim udrugama:

Red.br.

Naziv udruge

Vrsta i naziv prijave:

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava u kunama:

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 1. MANIFESTACIJE

1.

Udruga pčelara „Medeni“ Pregrada, Pod Lenartom 1, Pregrada

Manifestacija:

„Liječenje pčela i obilježavanje 20 godina djelovanja udruge“

96

10.000,00

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 2.  PROGRAMI/ PROJEKTI KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

2.

Udruga kostelskih žena, Kostel 7, Pregrada

Program:

„Zdrave, zadovoljne, kreativne“

 

100

8.150,00

3.

Kulturno umjetničko društvo Pregrada,  Pod Lenartom 1, Pregrada

Projekt:

„Tuj je kaj“

95

80.000,00

4.

Udruga promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“ iz Pregrade, Kolarija 16, Pregrada

Projekt:

„Naš frtalj Evrope 2019.“

90

6.750,00

5.

Kuburaško društvo Sloga Stipernica, Stipernica 19, Pregrada

Projekt: „Očuvanje kulturne baštine“

75

3.000,00

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 3. PROGRAMI/ PROJEKTI zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, razvoj i demokratizacija društva, gospodarstvo, zaštita okoliša, poljoprivreda, zavičajna tradicijska baština,  povećanje turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja

6.

GDCK Pregrada, Kostelgradska 18, Pregrada

Projekt:

„Projekt prijevoza: Mobilnost sugrađana“

95

21.000,00

7.

Stanica planinarskih vodiča Zagorje, Vrhi Pregradski 69, Pregrada

Projekt:

„Sigurno u planine 2019.“

94

4.000,00

 

8.

LD „Kuna“ Pregrada, Pod Lenartom 2, Pregrada

Projekt:

„Zaštitom okoliša, prezentacijom o lovstvu preko manifestacija do najbolje prezentacije grada Pregrade kao bisera hrvatskog Zagorja“

91

10.000,00

9.

DND Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program:

„Učimo i rastimo zajedno“

88

7.000,00

10.

Udruga umirovljenika Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Projekt:

„U društvu je lakše“

86

9.500,00

11.

GD „Lisičica“ Pregrada, Pod Lenartom 1, Pregrada

Program:

„Zaštita okoliša i uređenje šuma na Kunagori 2019.“

82

6.000,00

12.

Udruga uzgajatelja malih životinja „Zagorje“, Pod Lenartom 1, Pregrada

Projekt:

„Organiziranje i posjeta izložba“

76

3.500,00

13.

Udruga vinara i vinogradara Dobra kaplica Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program:

„Edukacija, suradnja i promocija“

71

6.000,00

14.

Udruga hrvatskih branitelja, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program:

„Branitelji u zajednici“

62

4.000,00

 

UKUPNO:

 

 

178.900,00