Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Pregrade

Logo Grad Pregrada

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86., a vezano uz članak 129. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade 20. svibnja 2021. utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Pregrade provedenih 16. svibnja 2021.