Javnost rada Gradskog vijeća

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Pregrade uređena je člankom 127. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br. 6/13).

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2013_6.pdf

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog
vijeća. O radu Gradskog vijeća javnost se izvješćuje putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Obrazac_za_prijavu.doc14 KB