Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade te objavljuje J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca do 4. lipnja 2019. godine.

 

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv.pdf687.83 KB
Microsoft Office document icon obrazac.doc34.5 KB
Microsoft Office document icon nacrt Odluke.doc86 KB