JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027.

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027.

J A V N I  P O Z I V

            za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027.

 

Grad Pregrada izradio je novi strateško-planski dokument Plan razvoja Grada Pregrade za vremenski period od 2021. do 2027. godine. U njemu su prikazane osnovne smjernice za razvoj Grada u nadolazećem periodu s ciljem poboljšanja ekonomske slike Grada, podizanja kvalitete života i zadovoljstva njezinih građana.

Plan razvoja Grada je ključni strateški dokument prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/17) Republike Hrvatske za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji predstavlja nastavak nacionalne politike u lokalnoj sredini. Izrada strateško-operativnih dokumenata u manjem urbanom središtu predstavlja osobit izazov jer zahtijeva uspostavu ravnoteže između hvatanja koraka s novim tehnološkim mogućnostima i specifičnim potrebama lokalne sredine, kao i ograničenim financijskim i operativnim kapacitetima malih zajednica. Stoga, u proces izrade Plana razvoja uključen je velik broj dionika i šira javnost kako bi svaki građanin dobio priliku izraziti svoje mišljenje i dati doprinos za budući razvoj Grada Pregrade, ali u skladu s nacionalnim i regionalnim smjernicama i u okviru spomenutih pretpostavki.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 21. ožujka 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027. koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.