JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima

Grb Grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o grobljima

Grad Pregrada pristupio je izradi nove Odluke o grobljima radi usklađivanja sa Zakonom o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50//12 i 89/17) i Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20).

Novom Odlukom detaljno se utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na području Grada Pregrade

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 7. prosinca 2020. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o grobljima, koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.