Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020. godinu

Klasa: 320-01/19-01/101

Urbroj: 2214/01-02-20-07

Pregrada, ­­­­­05.06.2020.

Na temelju članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. ­­­5/20), Gradonačelnik Grada Pregrade, objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa  potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020. godinu

1)PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020. godinu  (u nastavku Program potpora),  s ciljem unapređenja poljoprivrede na području Grada Pregrade.

Razdoblje prihvatljivih aktivnosti i troškova koji su nastali nakon 01.01.- 30.11.2020. godine.

2)KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Pregrade i bez nepodmirenih obveza prema Gradu Pregradi.

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I Uredbe 702/2014.

Trošak za koji korisnik traži sufinanciranje iz ovog Javnog poziva, ne smije biti sufinanciran od bilo koje druge strane u bilo kojem vremenskom periodu, tj. zabranjeno je dvostruko financiranje.

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva. Isti podnositelj može podnijeti jedan zahtjev za potporu. Isti prijavitelj može ostvariti potporu po samo jednoj mjeri ovog Javnog poziva.

3) MJERE  POTPORE

DIO I. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014)

 1. Kupnja/građenje/opremanje/adaptacija plastenika i staklenika za poljoprivrednu proizvodnju

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Ovom mjerom korisniku se odobrava potpora za:

 • nabavu plastične folije, stakla ili drugog odgovarajućeg materijala,
 • nabavu čvrste konstrukcije plastenika/staklenika,
 • nabavu ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi  1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 15.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

- posjedovanje staklenika/plastenika upisanog u ARKOD sustav, najmanje 100 m2,

- ukoliko su ulaganja u novi plastenik ili staklenik do kraja provedbe programa upisati plastenik ili staklenik u ARKOD sustav i priložiti uz izvješće.

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 1.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o posjedovanju staklenika/ plastenika (ispis iz ARKOD sustava) - ukoliko su ulaganja u novi plastenik ili staklenik do kraja provedbe programa upisati plastenik ili staklenik u ARKOD sustav i priložiti uz izvješće,
 • fotodokumentacija prije ulaganja.
 1. Kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti od ovlaštenih trgovačkih društava (uključujući poljoprivrednu mehanizaciju i mehanizaciju i opremu za aktivnost pripreme prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima – kao što su npr. oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjak, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća, oprema za vrcanje i slično)

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 20.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave stočarstvom,
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave vinogradarstvom (moraju biti upisani u vinski registar),
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave voćarstvom (navesti površinu voćnjaka).

Za kupljenu rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu korisnik sredstava mora priložiti račun, predračun ili kupoprodajni ugovor u skladu s tržišnim cijenama. Cijena rabljenog stroja mora biti umanjena najmanje 30% od vrijednosti tog istog novog stroja.

Za kupljenu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu ne smije postojati sukob interesa. Sukob interesa ne postoji ako osoba nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:

 • zaposlenik, vlasnik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela korisnika niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s korisnikom (partnerska/povezana poduzeća, i sl.),
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa,
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.
 • Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 2.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • izjava o nepostojanju sukoba interesa (Prilog 5),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta, o upisu u vinski registar, o broju stoke, o broju košnica  (ispis iz ARKOD sustava).
 1. Kupnja ograde za nasade i životinje

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 10.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore je površina koja se ograđuje mora biti veća od 0,5 ha.

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 3.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.
 1. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu poljoprivrednih nasada od vremenskih „neprilika“

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 15.000,00 kn

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 4.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.
 1. Podizanje i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 20.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore navedeni su u stavkama a), b), c), d), e), f).

Potpora se dodjeljuje za podizanje i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada:

 1. za jezgričavo voće (jabuka, kruška, dunja) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 250 jabuka, 250 kruška, 150 dunja),
 2. za koštićavo voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva  i sl) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 80 marelica, 80 šljiva, 150 trešnja, 100 breskva),
 3. za bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,15 ha (odnosno najmanje 1300 malina, 360 kupina, 600 ribizl, 400 borovnica),
 4. za lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,5 ha (odnosno najmanje 78 oraha, 250 lješnjaka, 75 kestena…)
 5. za sadnice za ostalo voće (osim agruma) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha,
 6. za nabavu loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI)  i ostala vina (bez ZOI) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,12 ha (odnosno najmanje 600 loznih cijepova).

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 5.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.
 1. Nabava sadnica za podizanje višegodišnjih nasada medonosnog bilja

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to za medonosno bilje u iznosu od 50% po računu

 1. za površinu od 0,1 ha ružmarin, kadulja, lavanda,
 2. za broj sadnica lipa i pitomi kesten najmanje 5 sadnica i lijeska najmanje 20 sadnica.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 8.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • korisnik sredstava mora imati najmanje 10 registriranih košnica na ime korisnika.

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 6.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o broju registriranih košnica (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.

DIO II. Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda

Potpore male vrijednosti u korist poljoprivrednih proizvoda usklađene su sa Uredbom (1407/2013) u smislu članka 107. stavka 1.Ugovora, te se stoga izuzimaju od obaveze prijave članka 108. stavka 3. Ugovora.

1.Potporom su obuhvaćeni troškovi za:

 1. Troškove promocije i plasmana proizvoda

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi troškovi su: troškovi izrade letaka, oglašavanje preko oglasnih ploča, plakata, različitih prezentacija i sajmova, oglašavanje putem radija, televizije, interneta, trošak sponzorstva na zakonito organiziranim nagradnim igrama i sl.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 10.000,00 kn

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 7.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),

b) Troškove usluge izrade projektne dokumentacije i poslovnih planova

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 10.000,00 kn.

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade tehničke dokumentacije za konzultantske usluge i ostale usluge koje su u izravnoj vezi s pripremom projekta, uz uvjet da tehničku dokumentaciju mora izraditi ovlašteni inženjer, a konzultantske usluge ovlašteni konzultant koji je član Zajednice poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade poslovnih planova.

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 7.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),

5) ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA

Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Pregrade.

Na prijedlog povjerenstva, za korisnike potpore koji udovoljavaju uvjetima Programa potpora, Gradonačelnik Grada Pregrade donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Korisnik potpore je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon isplate gore navedenih potpora.

Po potrebi, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

6) NAČIN  I  ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Program potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2020. godinu te obrasci zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Pregrade (www.pregrada.hr) i oglasnoj ploči. Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora mogu se preuzeti i u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade.

Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama:

 • neposredno u pisarnici Grada Pregrade, najkasnije do 03.07.2020., do 15.00 sati ili
 • preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana br. 2

49218 PREGRADA

s naznakom „Program potpora poljoprivredi – Mjera (obavezno navesti mjeru za koju se zahtjev podnosi) – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 03. srpnja 2020. godine.

Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima te iznos prihvatljivih troškova.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi za potporu ne razmatraju se te se podnositelj zahtjeva o istom obavještava.

Ako vrijednost zaprimljenih zahtjeva duplo premašuje iznos potpore privremeno se obustavlja zaprimanje zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita putem e-pošte na adresu: stefanija.bedenikovic@pregrada.hr. Zahtjevi za dodatnim informacijama zaprimaju se najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu Zahtjeva za potporu.

Nakon obrade Zahtjeva za potporu Povjerenstvo za praćenje provedbe Javnog poziva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području grada Pregrade donosi Prijedlog liste korisnika u sklopu kojeg se utvrđuje: iznos sredstava osiguran u Proračunu, broj zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima Pravilnika te pojedinačni iznos potpore po korisniku ovisno o ostvarenom broju bodova sukladno kriterijima bodovanja.

Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da će korisnici potpore biti obaviješteni o dobivanju potpore, a  isplata će uslijediti nakon prihvaćanja Izvješća o provedbi (Prilog 6) s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.