Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi 2016

Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2016. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 29/15), Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2016. godinu. 

Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnici Grada Pregrade ili preporučenom pošiljkom na adresu:

GRAD PREGRADA
Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade
Josipa Karla Tuškana br. 2
49218 PREGRADA
s naznakom „Program potpora poljoprivredi – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu  Grada Pregrade, a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Tekst Javnog poziva i potrebni Obrasci nalaze se u prilogu.