JAVNI POZIV za dodjelu nagrade za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 23. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19 i 8/21), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu nagrada za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

PRAVO NA NAGRADU GRADA PREGRADE za izvanredna postignuća za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima prema propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Hrvatskog školskog športskog saveza ( HŠŠS)  i međunarodnim natjecanjima ostvaruju:

• učenici osnovnih i srednjih škola u pojedinačnim natjecanjima za I. mjesto 500,00 kn, za II. mjesto 400,00 kn, za III. mjesto  300,00 kn,

• učenici osnovnih i srednjih škola u timskim-ekipnim natjecanjima (tri i više učenika): I. mjesto 250,00 kn po učeniku, za II. mjesto 200,00 kn po učeniku, za III. mjesto 150,00  kn po učeniku,

• učenici osnovnih i srednjih škola za sportska natjecanja: a) u pojedinačnim sportovima  u skladu sa  st. 1.točkom 1. ovog članka,

• Osnovna škola Janka Leskovara i Srednja škola Pregrada: b) u ekipnim (tri i više učenika) sportovima, čija je ekipa osvojila neko od I.-III mjesta (dodijelit će se:

-           1.000,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo troje do petero učenika,

-           1,500,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo šestero do devetero učenika,

-           2,000,00  kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo desetero i više učenika),

• Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada za glazbena natjecanja čiji su učenici na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži i /ili na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili neku od I.-III. nagrade a) u pojedinačnim natjecanjima u skladu s stavak 1.točkom 1. ovog članka, b) u ekipnim natjecanjima ( tri i više učenika) - jednokratno školi u iznosu 1.500,00 kn po ekipi koja je osvojila neku od I.-III. nagrade,

• Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada i Glazbena škola Pregrada čiji su učenici  bili pozvani na državnu smotru Lidrano i /ili na nekom drugom državnom ili međudržavnom natjecanju (nisu organizirana prema propozicijama AZOO i ASOO) osvojili neko od I.-III. mjesta, odnosno neku od I.-III. nagrade (dodijelit će se 2. 000,00 kn),

• mentori Osnovne škole Janka Leskovara, Srednje škole Pregrada i Glazbene škole Pregrada koji su pripremali učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade (dodijelit će se novčana nagrada sukladno osvojenoj nagradi njihovih učenika i to: za I. mjesto 300,00 kn, za II. Mjesto 250,00 kn, za III. mjesto 200,00 kn),

• korepetitori Glazbene škole Pregrada koji su pratili učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade (dodijelit će se novčana nagrada u iznosu 200,00 kn),

 • studenti koji su osvojili Rektorovu nagradu, Dekanovu nagradu ili drugo priznanje na razini visokog učilišta, sudjelovali na studentskoj Olimpijadi, objavili znanstveni ili stručni rad u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji ostvaruju pravo na novčanu nagradu 500,00  kn,

Učenicima osnovnih i srednjih škola koji su na županijskim i regionalnim  natjecanjima osvojili I.-III. mjesto te učenicima osnovnih škola koji su svih osam razreda završili s prosjekom ocjena 5,0  dodijelit će se simbolične nagrade.

Učenici srednjih škola i studenti koji su tijekom školske/ akademske godine ostvarili najmanje 25 volonterskih sati u volonterskim aktivnostima koje su se održale na području grada Pregrade i koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo) ostvaruju pravo na nagradu 300,00 kn.

 

DOSTAVA PODATAKA

Podatke o učenicima s prebivalištem na području grada Pregrade, mentorima i korepetitorima, školama dostavljaju Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada, te druge osnovne i srednje škole čiji polaznici su učenici s prebivalištem na području grada Pregrade, te učenici i studenti osobno.

Učenici i studenti koji imaju navršenih 18 godina, podatke i potvrde o sudjelovanju u volonterskim aktivnostima, odnosno stjecanju neformalnog obrazovanja (Youthpass ili drugo) dostavljaju osobno, odnosno za učenike i studente koji nisu navršili 18 godina, iste dostavljaju njihovi roditelji, staratelji, skrbnici.

Za učenike je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • adresa prebivališta,
 • broj telefona,
 • broj žiro računa,
 • naziv i adresa škole,
 • razred,
 • dokaz o izvanrednom postignuću,
 • ime i prezime mentora/ korepetitora

Za studente je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • adresa prebivališta,
 • broj telefona,
 • broj žiro računa,
 • naziv i adresa visokog učilišta,
 • dokaz o izvanrednom postignuću,
 • ime i prezime mentora/ korepetitora

Za škole, mentore i korepetitore je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime/naziv škole,
 • broj žiro računa
 • dokaz o izvanrednom postignuću,
 • ime i prezime učenika/studenta koji su postigli izvanredno postignuće.

 

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijavu je potrebno dostaviti u prijemni ured Grada Pregrade (soba br. 15)  ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PREGRADA, JOSIPA KARLA TUŠKANA 2, 49218 PREGRADA.

Krajnji rok za podnošenje prijave na JAVNI POZIV za dodjelu nagrada za izvanredna postignuća u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. je do 25. lipnja 2021.

Grad Pregrada može zatražiti i dopunu određene dokumentacije ili obrazloženje prijave u kojem slučaju je potrebno da traženo bude dostavljeno u roku 2 dana od primitka zahtjeva Grada.

 

DODJELA NAGRADA

Nagrade će se učenicima i studentima dodijeliti na dan organiziranog prijema Gradonačelnika.

Nagrade će se Osnovnoj školi Janka Leskovara, Srednjoj školi Pregrada, Glazbenoj školi Pregrada, mentorima i korepetitorima isplatiti izravno na njihov žiro račun.

 

V.D. PROČELNICE

Marija Marjanović, mag. iur., v.r.