Javni poziv svim nositeljima prava na katastarskim česticama za izlaganje geodetskog elaborata na javni uvid

Logo Trafficon

Na temelju  čl. 75. stavak 1 i 4 Pravilnika o geodetskom elaboratu  (NN59/2018) Trafficon d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV
SVIM NOSITELJIMA PRAVA NA KATASTARSKIM ČESTICAMA ZA IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA NA JAVNI UVID

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama na kojima je izvršeno obilježavanje nove linije razgraničenja, te na onima koje neposredno graniče s njima, uz državnu cestu DC206 u katastarskim općinama: Druškovec Humski, Hum na Sutli i Kostel zbog izlaganja geodetskog elaborata na javni uvid. Izlaganje geodetskog elaborata u svrhu provođenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/18-01/000006)  na javni uvid obavit će se u utorak, 20.07.2021. od 10 - 14 h u prostorijama Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175.

Nova linija razgraničenja na terenu će biti obilježena drvenim kolcima, a radovi su započeti 14.07.2021. uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marka Zrakića, dipl.ing.geod. Geo 378 iz Trafficon d.o.o., Selska cesta 50, Zagreb.

Za dodatne informacije, obratite se na kontakt telefon: 01/3689-565.