Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – C1 -  Petrovina – Menjački, počevši od županjske ceste Ž 2118 (D206 – Gorjakovo- Ž 2177) do županijske ceste Ž 2119 (Ž 2118 – Cigrovec – Mala Erpenja -  Ž 2155), k.o. Pregrada i k.o. Cigrovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 14.08.2015. godine u vremenu od 12-15 sati u vijećnici Grada Pregrade.