Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste u pojedinom mjesnom odboru grada Pregrade koje su navedene u Javnom pozivu o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne  nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u vrijeme kako je određeno za svaku pojedinu nerazvrstanu cestu

Javni pozivi nalaze se u prilogu.