Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu

Odobrena financijska sredstava projektima udruga koje su se javile na Natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu dodjeljena su slijedećim projektima udruga;

RED. BROJ:

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

OSTVARENI NOVČANI IZNOS (KN)

 
 

1.

KUD PREGRADA

BAŠTINA JE VAŽNA

60.000,00

 
 

2.

UDRUGA PRIMICATELJA KLAPSKE I ZAVIČAJNE GLAZBE "KMETI" PREGRADA

PJEVAJMO POD KUNAGOROM

4.000,00

 
 

3.

LIMENA GLAZBA PREGRADA

GLAZBA NAS VEŽE I SPAJA

4.000,00

 
 

4.

UDRUGA KOSTELSKIH ŽENA

ZAJEDNO

3.000,00

 
 

5.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KZŽ

FOTOGRAFIRANJEM SUZBIJAMO ELEKTONIČKO NASELJE

1.000,00

 
 

6.

KUBURAŠKO DRUŠTVO SLOGA STIPERNICA

OČUVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE

1.000,00

 

7.

KUBURAŠKO DRUŠTVO STARA KUBURA STIPERNICA

OČUVANJE NEMATERIJALNE BAŠTINE

1.000,00

 
 

UKUPNO:

 

74.000,00