Javni natječaj za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu

Odobrena financijska sredstava projektima udruga koje su se javile na Natječaj za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu dodjeljena su slijedećim projektima udruga;

RED. BROJ:

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

OSTVARENI NOVČANI IZNOS (KN)

 
 

1.

LOVAČKO DRUŠTVO KUNA PREGRADA

PREHRANA DIVLJAČI  I UREĐIVANJE OKOLIŠA, MANIFESTACIJE

8,000.00

 
 

2.

UDRUGA UMIROVLJENIKA PREGRADA

VAŽNO JE BITI AKTIVAN/A

7.000,00

 
 

3.

CIVILNA UDRUGA GRAĐANA PREGRADE

BUDI FIT

4.000,00

 
 

4.

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA "ZAGORJE"

ODRŽAVANJE IZLOŽBI MALIH ŽIVOTINJA

3.000,00

 
 

5.

UDRUGA VINARA I VINOGRADARA "DOBRA KAPLICA" PREGRADA

EDUKACIJA, PREDAVANJA I ORGANIZACIJA

3.000,00

 
 

6.

STOČARSKA UDRUGA PREGRADA

EDUKACIJA STOČARA U PROIZVODNJI SIRA

3.000,00

 

7.

UDRUGA DNEVNI MIGRANTI PREGRADA

PROMIDŽBA I REKLAMA STARIH ZANATA TE IZRADA  SUVENIRA IZVORNO PREGRADSKI

2.000,00

 

8.

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" PREGRADA

ŠKOLA Z A MLADE

2.000,00

 
 

UKUPNO:

 

32.000,00