Javni natječaj za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu

Grad Pregrada poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine te povećanja turističke ponude  da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti zadovoljavanju potreba stanovnika na području Pregrade te podizanju kvalitete njihova života.