JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2018.

Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije  „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2018. godini. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, J. Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, do  07. rujna 2018. do 9,00 sati.

Tekst Javnog natječaja s uputama za prijavu nalazi se u prilogu.