JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - viši referent za gospodarstvo i financije

Logo Grad Pregrada

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ broj 42/19, 16/21) pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto:

– viši referent za gospodarstvo i financije – 1 izvršitelj/ica (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Grad Pregrada

Uvjete i način prijave možete pogledati na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317911.html