JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade

Logo Grad Pregrada

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade.

Kategorija I., potkategorija: glavni rukovoditelj, klasifikacijski rang 1, broj izvršitelj/ izvršiteljica: 1, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjete i način prijave možete pogledati na stranici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317912.html