Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Pregradu i Klanjec, te općine Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultra brzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Pregradu i Klanjec, te općine Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Pregrada u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Datum otvaranja rasprave: 8.5.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 7.6.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi(u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.pregrada@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI PREGRADA) zaključno do 7.6.2017. u 15 sati.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Pregrade.

Grad Pregrada ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Pregrade i za njih je odgovoran autor.

U prilogu se nalazi:

  1. Nacrt PRŠI,
  2. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi,
  3. Upitnik za operatore,
  4. Prijedlog Ugovora o izgradnji.