Javna nabava: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste S2-V32 u šumsku prilaznu cestu A

Grad Pregrada objavio je u srijedu, 6. ožujka 2019. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste S2-V32 u šumsku prilaznu cestu A , u EOJN, broj objave: 2019/S 0F2-0008062.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.