Javna nabava: Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade 2018.

Naručitelj: GRAD PREGRADA je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, broj objave: 2018/S 0F2-0019510.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje