Javna nabava: Opskrba električnom energijom

Grad Pregrada objavio je u petak, 25. siječnja 2018. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Opskrba električnom energijom, u EOJN, broj objave: 2019/S 0F2-0002817

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.