Javna nabava: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Grad Pregrada objavio je "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u EOJN, broj objave: 2018/S 0F2-0007288

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.