Javna nabava: Energetska obnova Upravne zgrade Grada Pregrade i zgrade turističke zajednice

Grad Pregrada objavio je u četvrtak, 6. rujna 2018. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: : Energetska obnova Upravne zgrade Grada Pregrade i zgrade turističke zajednice, u EOJN, broj objave: 2018/S 0F2-0024156.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.