Javi poziv za za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi

Na temelju članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 15/18), Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018. godinu

Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnici Grada Pregrade ili preporučenom pošiljkom na adresu:

GRAD PREGRADA

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Josipa Karla Tuškana br. 2

49218 PREGRADA

s naznakom „Program potpora poljoprivredi – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pregrade, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Tekst Javnog poziva i potrebni Obrasci nalaze se u prilogu.