J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke financijskim pravima učenika i studenata s područja grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja grada Pregrade, te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke financijskim pravima učenika i studenata s područja grada Pregrade

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Savjet mladih Grada Pregrade, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, zajedno su pripremili nacrt prijedloga nove Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja grada Pregrade.

Svrha donošenja nove Odluke bila je transparentnija dodjela financijskih sredstava učenicima srednjih škola i studentima s područja grada, pojednostavljenje postupka dodjele, osiguravanje prava na izravnu financijsku potporu  učenicima i studentima s invaliditetom, zatim onima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci poginulih hrvatskih branitelja, djeci dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeci samohranih roditelja te učenicima i studentima upisanih u srednje škole i  studije sa popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu, te nagrađivanje učenika koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnim, državnim natjecanjima, njihovih mentora i korepetitora, škola, odnosno studenata koji su ostvarili postignuća na visokim učilištima, učenika i studenata volontera, stjecatelja određenog oblika neformalnog obrazovanja.

Umjesto dosadašnjih učeničkih stipendija, uvedene su financijske potpore za učenike, koje će se dodjeljivati u istom iznosu kao i dosadašnje učeničke stipendije, ali prema kriteriju mjesečnog prihoda po članu kućanstva kao što je to do sada vrijedilo za financijske potpore studenata.

Novom Odlukom ujedno su dignuti pragovi mjesečnih prihoda kućanstva na temelju kojih se određuje iznos financijske potpore studentima i učenicima.

Dio Odluke koji se odnosi na Top stipendije nije izmijenjen, ali su umjesto dosadašnjih stipendija za izvanredna postignuća uvedene novčane nagrade za učenike i studente koji su ostvarili određene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, odnosno osvojili Dekanovu, Rektorovu ili drugu nagradu/priznanje na razini visokog učilišta. Osim učenika nagrađivati će se i mentori, korepetitori, te Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja Škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada, čiji učenici su ostvarili određeni uspjeh na natjecanjima.

Novčane nagrade predviđene su i za učenike i studente volontere te one koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo), dok su za učenike koji su ostvarili određene uspjehe na županijskim i regionalnim natjecanjima predviđene simbolične nagrade.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 07. listopada 2019. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                              Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.