J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Gradskog programa za mlade 2021.-2025.

Grad Pregrada logo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Gradskog programa za mlade 2021.-2025.

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Gradskog programa za mlade 2021.-2025.

Grad Pregrada već više od 13 godina kontinuirano provodi Program za mlade. Tako se godišnje provodilo nekoliko projekata iz različitih područja Programa: podupiranje i promicanje neformalnog, izvaninstitucionalnog i cjeloživotnog obrazovanja mladih, unaprjeđenje perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih s područja grada i županije, stvaranje infrastrukture i institucionalnih uvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih, poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvenom i političkom životu grada te promoviranje i podupiranje zdravih stilova života mladih.

S obzirom da je dosadašnji gradski program za mlade pisan za razdoblje od 2015. do 2020. godine, potrebno je donijeti novi lokalni program, koji se, kao i prethodni, odnosi na poboljšanje života mladih u gradu te osigurava daljnji razvoj politike prema mladima. Suradnja svih dionika u cjelokupnom procesu od iznimne je važnosti jer potiče jačanje međusektorske suradnje, bolje otvorenosti Grada prema organizacijama civilnog društva, ali i jačanje suradnje među raznim dionicima koji se bave mladima.

Provedba ovoga programa kao temelja i okvira gradske politike za mlade temelji se na načelima podrške mladima u ispunjenju potencijala i aktivnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice, partnerstva s udrugama mladih i mladima i drugim društvenim dionicima, participativnim pristupom koji obvezuje nositelje aktivnosti da u program uključe sve zainteresirane pojedince i organizacije mladih, ali i transparentnosti i odgovornosti nositelja gradske politike u ispunjavanju ciljeva ovog dokumenta.

S obzirom na navedeno izrađen je Nacrt prijedloga Gradskog programa za mlade 2021.-2025.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 3. prosinca 2020. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Gradskog programa za mlade 2021.-2025. koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                           Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.