Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokal-ne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krapine donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta.

Prilozi