Izabran novi saziv Savjeta mladih

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj je 3. sjednici, održanoj 9. rujna 2021., izabralo članice i članove IV. saziva Savjeta mladih Grada Pregrade te njihove zamjenice i zamjenike.

U novi saziv Savjeta mladih izabrani su Hrvoje Novak i njegova zamjenica Ema Javornik, predloženi od Pregrada.info-udruge za mlade, Josip Kolenko sa zamjenicom Sonjom Kolenko, također predloženi od Pregrada.info – udruge za mlade, Veronika Gajšak sa zamjenikom Darkom Pasaričekom, Karlo Pasariček sa zamjenicom Marijom Valić te Zvonimir Gretić sa zamjenikom Vlatkom Gretićem, predloženi od strane Foruma mladih SDP-a Pregrada.

Svih pet članova i članica Savjeta mladih vijećnici su izabrali jednoglasno. Podsjetimo, Savjet mladih Grada Pregrade savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Grada Pregrade. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.