Informativna radionica "Poduzetnički impuls 2015"

Grad Pregrada u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta organizira prezentaciju Programa poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu pod nazivom  „PODUZETNIČKI IMPULS 2015“. Informativna radionica će se održati 12. ožujka 2015. godine s početkom u 14:00 sati u Pregradi u Gradskoj vijećnici, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada. 

Predstavnicima trgovačkih društava i obrta će na informativnoj radionici biti prezentirani dostupni natječaji unutar Poduzetničkog impulsa. Poduzetnički impuls 2015. u najvećoj će se mjeri, ukupno 88 posto, financirati sredstvima iz proračuna Europske unije, dok će ostatak sredstava biti raspoloživ iz državnog proračuna. Ove godine program se  provodi u tri osnovna programa - "Mikro i malo poduzetništvo i obrt", "Sredstva iz fondova EU" te "Lakši pristup financiranju".

Za  sudjelovanje  na  informativnoj  radionici  potrebno  je  popuniti  Prijavnicu koja  se  nalazi  u  prilogu  dopisa najkasnije do 11. ožujka 2015. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti: Martini Kobilar Kantoci, Grad Pregrada, e-mail: martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr (tel 049/376 052). 

Prilog: Poziv i prijavnica za radionicu