HUMPLIN- obavijest građanima

Temeljem najave HEP ODS d.o.o. (Elektra Zabok) da će dana 08. i 09. rujna 2016. godine u vremenu od 08:00 – 15:00 sati biti prekinuta isporuka električne energije ovim Vas putem obavještavamo da za vrijeme prekida isporuke električne energije ne radi telefonska centrala ODSa Humplin d.o.o., te da u slučaju bilo kakve potrebe ili izvanrednog stanja u poduzeće Humplin d.o.o. za vrijeme gore navedenog prekida isporuke električne energije možete kontaktirati na mobilni telefon:

Mladen Špiljak (voditelj distribucijskog sustava) 098/250-206

Darko Herak (direktor) 098/9610-797

Nakon 15:00 sati kontakt sa Humplin-om biti će ostvariv preko pasivnog dežurstva na telefon 049/340-778.