Gradsko vijeće dalo suglasnost na Odluku o opozivu člana uprave-direktora Niskogradnje d.o.o.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, održanoj u srijedu, 7. studenoga 2018. u Gradskoj vijećnici, s deset glasova za i tri suzdržana, članovi pregradskog Gradskog vijeća donijeli su Odluku o davanju suglasnosti na opoziv člana uprave - direktora trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za stambenu i komunalnu djelatnost Zlatka Kantocija. Navedena Odluka donesena je sukladno Izjavi o osnivanju Niskogradnje d.o.o., a nakon što je Nadzorni odbor spomenutog trgovačkog društva dana 30. listopada 2018. zatražio suglasnost Grada Pregrade, kao osnivača društva, na prijedlog Odluke o opozivu člana uprave.

Naime, trgovačko društvo Niskogradnja d.o.o. primilo je dana 11. listopada 2018. od  Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu Zahtjev za mirno rješenje spora, kojim Republika Hrvatska zahtijeva od Niskogradnje d.o.o isplatu naknade štete u iznosu 7.912.980,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 24. kolovoza 2017. godine. Navedena šteta nastala je time što je  Niskogradnja d.o.o., kao rudarski gospodarski subjekt, u razdoblju od 31. prosinca 2014. do 23. kolovoza 2017. godine, na eksploatacijskom polju Pregrada II, izvela eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena u količini 316.519,22 m³ izvan granice rudarskog projekta (Glavni rudarski projekt eksploatacije tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju Pregrada II kraj Pregrade, lipanj 2000.), odnosno izvan granice dodijeljene koncesije (Ugovor o koncesiji od 10. travnja 2006.), bez odobrenja za izvođenje rudarskih radova, odnosno bez da je sklopila ugovor o koncesiji,  što je suprotno odredbama Zakona o rudarstvu i Zakona o koncesijama. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju Pregrada II Niskogradnja d.o.o sklopila je dana 4. srpnja 2018., s početnim stanjem rudarskih radova na dan 23. kolovoza 2017. godine. Prema navedenom pismenu, činjenice za ocjenu nastanka štete utvrđene su inspekcijskim nadzorom rudarskog inspektora Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Nadzorni odbor je, nakon razmatranja rada direktora i utvrđenih propusta, na svojoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 29. listopada 2018. donio prijedlog Odluke o opozivu direktora Niskogradnje d.o.o. jer nije pravovremeno poduzeo radnje za dobivanje koncesije te je u gore navedenom razdoblju Niskogradnja d.o.o. obavljala protupravnu eksploataciju, a direktor nije ispunio svoju osnovnu ugovornu obvezu da funkciju direktora uopće obavlja u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Ugovora o radu, akata Niskogradnje d.o.o  i zakonskih propisa za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Na taj način izravno je povrijedio obvezu primjene pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika u vođenju poslova navedenog trgovačkog društva.

Niskogradnja d.o.o. nesmetano će nastaviti obavljati svoje poslove i pružati komunalne usluge te će se poduzeti sve aktivnosti kako bi se sanirala šteta i očuvala radna mjesta. S obzirom da smatramo da je naknada štete koju Republika Hrvatska potražuje prevelika, angažirat će se odvjetničko društvo te ćemo kroz sudski postupak nastojati dokazati neosnovanost ovako visokog novčanog iznosa koji se potražuje. Do izbora novog direktora koji će biti izabran putem javnog natječaja, na dužnost će se imenovati vršitelj dužnosti direktora te će društvo nastaviti dalje s radom. Sukladno rudarskom projektu i novom Ugovoru o koncesiji, nastavit će se tehnička sanacija kamenoloma koja je u tijeku i čiji se završetak planira u razdoblju od 10 do 15 godina te će se nakon toga perioda pristupiti biološkoj rekultivaciji kamenoloma. Grad Pregrada zatražit će od Nadzornog odbora detaljno izvješće o svim poduzetim koracima oko ovoga postupka te ćemo pružiti punu podršku novoj upravi društva, a o svemu će se redovito obavještavati javnost, odnosno građani i građanke Pregrade.