Gradsko izborno povjerenstvo- Obavijest o dežurstvima

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 26. ožujka 2015. do 24:00 sati.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo će zaprimati kandidacijske liste i ovjeravati očitovanja o prihvaćanju kandidature prema sljedećem rasporedu:

19.03.2015.; 18:00 - 19:30 sati,

21.03.2015.; 11:00 - 13:00 sati,

24.03.2015.; 18:00 - 19:30 sati,

26.03.2015.; 7:00 - 24 sati.