Grad Pregrada uvodi online usluge za još transparentniju, bržu i učinkovitiju komunikaciju s građanima

Otvoreni grad - vizual

„Pokretanjem online platforme Otvoreni grad odlučili smo podići životni standard svojih sugrađana na višu razinu. Kao gradonačelniku, njihovo zadovoljstvo mi je prioritet. Upravo zato, cilj je bio pojednostaviti obavljanje aktivnosti vezanih uz Gradsku upravu, kao što su plaćanje računa, nabavljanje obrazaca i dokumenata za određene javne postupke, kao i pristup gradskom proračunu. Transparentnost i automatizacija komunikacije grada sa svojim stanovnicima nešto je čemu treba uvijek težiti. Posebno mi je drago da oni, putem ove platforme, mogu još aktivnije sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, ali i pratiti kako se njihovi novci troše,” izjavio je Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade povodom pokretanja nove online usluge koja svim građanima Pregrade pruža mogućnost aktivne participacije u radu Gradske uprave.

Otvoreni grad internetska je platforma koju je izradila tvrtka Libusoft Cicom d.o.o., a građanima donosi niz online usluga vezanih uz informiranje i komunikaciju s gradskim službama te daje uvid u funkcioniranje Grada. Predstavlja pametno iskorištavanje tehnologije u svrhu unaprjeđenja života Pregračanki i Pregračana. Korištenje platforme vrlo je jednostavno. Građani mogu u bilo kojem trenutku, s bilo kojeg računala, tableta ili smartphonea koji ima pristup internetu, koristiti njezine usluge. Osim povećanja efikasnosti, štedi i vrijeme jer više nije potrebno dolaziti u prostorije Gradske uprave kako bi se obavili pojedini poslovi. Sada je taj proces moguće odraditi iz udobnosti doma u samo nekoliko klikova i za par minuta.

Financijske kartice online je usluga koji nudi sve potrebne informacije o izdanim računima i  informacije za njihovo plaćanje pa tako olakšava provođenje financijskih transakcija prema gradu. Usluga iProračun pruža sve podatke vezane uz proračun i omogućava građanima da se na jednostavan i razumljiv način informiraju, a zatim aktivno uključe u proračunske procese. Usluga mojProračun izravno uvodi građane u proces kreiranja proračuna. Dajući konstruktivne prijedloge, oni usmjeravaju sredstva proračuna za predstojeću godinu, a svi prijedlozi automatski se spremaju u sustav. Usluga iTransparentnost daje detaljan i ažuran pregled postupaka i ugovora nabave roba ili usluga za koje se proračun isplaćuje. Sustav informiranja građana digitalna je usluga koja daje uvid u status obrade predmeta i dokumenata građana u svakom trenutku. Automatsko pohranjivanje podataka štedi vrijeme jer referenti nisu dodatno angažirani. Digitalni obrasci usluga je koja omogućava unos obrazaca i pripadajućih privitaka u potpunosti digitalnim putem. Moguće je, tako, ispuniti, predati i pretraživati različite obrasce na jednostavan i brz način koji otklanja dvojbe oko toga što i kako popuniti te kome predati. Digitalni obrasci dodaju novu razinu digitalizacije uz Sustav informiranja građana.

Također, građani mogu prijaviti i komunalne probleme, i to koristeći aplikaciju “Na dlanu”. Putem pametnih telefona prijavljuje se problem, označava lokacija i prilaže fotografija s terena. Gradski službenici potom preuzimaju prijavu te ju rješavaju ako je moguće ili prosljeđuju nalog za izvedbu radova vanjskim službama. Aplikacija, koju je izradila tvrtka Gromatic KR d.o.o., omogućava dobivanje povratnih informacija o rješavanju problema stoga građani mogu pratiti realizaciju rješenja.

Autentifikacija pristupa pojedinim modulima LC Platforme Otvoreno, osim standardne prijave putem korisničkog imena i zaporke, moći će se provesti i putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koji je još u procesu usavršavanja te će za javnost biti dostupan uskoro. Do tada svi građani od Grada mogu zatražiti podatke za prijavu  i uključiti se na digitalnu platformu. Trenutno je na web stranici Grada Pregrade moguće pristupiti Financijskim karticama, Sustavu informiranja građana i aplikaciji “Na dlanu”, dok će se ostale usluge postepeno uključiti u narednim tjednima.