Godišnji plan natječaja za 2017.

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), Grad Pregrada objavljuje

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA  I PROJEKATA  KOJE

PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Pregradi.

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom  za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanim broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje u 2017. godini.

Iznosom od 106.600,00 kuna iz Proračuna Grada Pregrade planira se financirati i sufinancirati više od 14 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio Godišnjeg plana.

Informacije u Godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

U prilogu se nalazi Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva za 2017. godinu za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Pregrade sa tablicom istog.