Godišnji plan natječaja za 2016.

 

Gradonačelnik Grada Pregrade donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2016. godini za financiranje programa  i projekata  koje provode udruge na području grada Pregrade.
Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Pregradi.
Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Sportska zajednica Grada Pregrade.

Iznosom od 301.700,00  kuna iz Proračuna Grada Pregrade planira se financirati i sufinancirati više od 20 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture i tehničke kulture, sporta, sportskih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.
    
Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2016. godini za financiranje programa  i projekata  koje provode udruge na području grada Pregrade nalazi se u Prilogu.