GIP- Objava zbirne liste i predloženih pravovaljanih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora

U skladu sa člankom 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15) i Obvezatnih uputa broj I. Gradskog izbornog povjerenstva o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova pri provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora, ovlašteni predlagatelji kadidacijskih lista mogli su do 26.03.2015. do 24: 00 sati predati kandidacijske liste i očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo je u skladu sa člankom 17. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15) utvrdilo pravovaljanost kandidacijskih lista, te sukladno članku 18. navedene Odluke sastavilo zbirnu listu o svim predloženim pravovaljanim kandidacijskim listama.

U skladu sa člankom 19. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15) Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbore članova vijeća mjesnih odbora.

 U prilogu se nalaze predložene pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora.