GDCK Pregrada obilježilo Tjedan Crvenog križa

Tjedan Crvenog križa

Obilježavajući Tjedan Crvenog križa, GDCK Pregrada organiziralo je aktivnosti na otvorenom prostoru ispred Srednje škole Pregrada. Srednjoškolci medicinskog smjera sa svojim mentorima - članovima zdravstvenog aktiva Srednje škole Pregrada, osmislili su i pripremili prikaz brojnih aktivnosti, koje provodi Crveni križ u suradnji sa školama, kao što su pružanje prve pomoći, darivanje krvi te briga o zaštiti zdravlja i prevenciji bolesti. Kroz prezentacije i praktične vježbe učenici su ujedno obilježili i Dan sestrinstva. Uz poštivanje epidemioloških mjera prezentaciju aktivnosti pratile su i vrtićke skupine Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, članovi podmlatka Crvenog križa iz Osnovne škole Janka Leskovara te sudionici projekta „Veselo, veselo seniori“.

Također, za sudionike projekta „Veselo, veselo seniori“ organiziran je posjet Eko izložbi na otvorenom prostoru ispred Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.  Izložba je bila pripremljena u volonterskom duhu na način da su zaposlenici vrtića, djeca i roditelji prikupili razne tkanine i sašili vrećice, koje su se mogle uzeti uz dobrovoljni prilog. Prikupljenim sredstvima kroz akciju „malih volontera“ nabavit će se cvijeće i sadnice za uređenje okućnica starijim osobama, koje žive same. Sadnju će, kao i uvijek do sada, obaviti „mali volonteri“.

Nakon posjete izložbi sudionici projekta dnevnu aktivnost završili su šetnjom.