Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini

Demokratskom su društvu potrebni glasovi i aktivno sudjelovanje mladih. Kako bi ispunili tu ulogu mladima je potrebno mjesto u kojemu mogu odrediti vlastiti program rada. Prostor u kojemu mladi mogu, zajedno sa svojim vršnjacima, istraživati, izraziti i razvijati vlastite interese i talente te ideje za budućnost. Prostor u kojemu mogu dobiti poticaj i potporu za daljnje razvijanje znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje su im potrebni kako bi dostignuli puni potencijal kao pojedinci i građani. Taj prostor je rad s mladima, a mladi su, i uvijek bi trebali biti, njegovi glavni dionici.Zato je rad s mladima proces učenja, ne samo za mlade nego i za cijelo društvo. Riječ je o ulaganju od kojega svi imaju koristi. Za društvo koje teži uključivosti i društvenoj koheziji rad s mladima ima važnu ulogu.

Ideja o povelji prvi je put spomenuta na 2. Konvenciji o radu s mladima održanoj u Bruxellesu 2015. godine. U izjavi se navodi sljedeće: „Konvencija zahtijeva veću svijest o odgovornosti na lokalnoj razini te dogovor s lokalnim i regionalnim vlastima oko Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini.“ Želja je bila stvoriti zajednički temelj rada s mladima. Uzimajući u obzir tu izjavu, 22 Erasmus+ nacionalne agencije u području mladih zajedno sa svojim partnerima – mrežom InterCity Youth, mrežom POYWE, Europskim forumom mladih te partnerstvom EU i Vijeća Europe pokrenuli su Erasmus+ projekt strateške suradnje pod nazivom Europe Goes Local 3.

Povelja je jedan od mnogih ishoda tog projekta, a nastala je u postupku konzultacija diljem Europe u koji su bili uključeni razni dionici na svim razinama, uključujući vlade, općine, nevladine organizacije, organizacije i vijeća mladih, krovne organizacije i još mnoge druge. Povelju su stoga izradili i vlasnici su europska zajednica osoba koje rade s mladima i ona se tiče svih koji su uključeni u rad s mladima i žele ga unaprijediti – od donositelja politika do osoba koje rade s mladima i mladih.

Cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini.

U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima.

Stoga Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.

Povelju se stoga treba promatrati u cijelosti.

 

RAD S MLADIMA TEMELJI SE NA VRIJEDNOSTIMA, A TEMELJNA NAČELA NALAŽU DA TREBA:

  • biti temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju – na mladima koji su aktivni u radu s mladima vlastitom voljom i motivacijom,
  • biti temeljen na i odgovarati na potrebe, interese, ideje i iskustva mladih iz njihove perspektive te na taj način unijeti dodatnu vrijednost i/ili radost u život,
  • biti osmišljen, organiziran, planiran, pripremljen, proveden i vrednovan zajedno s mladima ili od strane mladih,
  • pridonijeti osobnom i društvenom razvoju mladih s pomoću neformalnog i informalnog učenja,
  • nastojati unaprijediti odlučnost, samostalnost i pristup pravima mladih,
  • usvojiti cjeloviti pristup mladima i pronaći zajedničko stajalište s njima kao sposobnim pojedincima i akterima u vlastitom životu i društvu u cjelini,
  • promicati kritičko razmišljanje i kreativnost te ljudska prava, demokratske vrijednosti i aktivno građanstvo,
  • biti aktivno uključiv i pružiti jednake mogućnosti mladima

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon egl-charter_HR.pdf357.76 KB