Dodjela financijskih potpora udrugama 2015.

Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2015.g. raspisan je 02.02.2015. godine. Udruge sa područja Pregrade mogle su prijaviti svoje projekte zaključno do 04.03.2015. g.  te ostvariti financijsku potporu po pojedinom projektu od minimalno 1.000,00 kuna do  maksimalno 8.000,00 kuna.
Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva   izvršilo  je procjenu  projekata te donijelo odluku o visini financijske potpore. Financijsku potporu ostvarilo je 14 udruga, te je dodijeljeno ukupno 42.700,00 kn.
Potporu je odobrio  Gradonačelnik grada Pregrade Marko Vešligaj, te je jučer 23. travnja 2015.g.  u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade održano potpisivanje ugovora između Grada Pregrade i udruga o financijskoj potpori  projektu udruga.