Datoteke

Nazivposloži uzlazno Datoteka Datum
VI. Izmjene i dopune Pravilnika o radu 27.12.2019
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade 12.03.2021
Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade 02.05.2018
Statut Grada Pregrade- pročišćeni tekst 08.05.2018
Statut Grada Pregrade 02.04.2015
Smjernice za digitalnu transformaciju Pregrade 23.11.2020
Promo letak 29.07.2020
Pregrada Business Area 30.06.2016
Pregrada Business Area PDF Details (1MB)
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 2017 25.01.2018
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 01.12.2020
Pravilnik o unutarnjem redu Grada Pregrade 02.07.2021
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Pravilnik o arhivskoj i registraturnoj građi 23.02.2018

Stranice