Datoteke

Nazivposloži silazno Datoteka Datum
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade 12.03.2021
Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada tijekom nastavne godine 2019./2020. 10.07.2019
Odluka o prestanku korištenja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu 03.03.2020
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2021. godini 01.02.2021
Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Pregrade 15.07.2021
Plan nabave za 2015.g. Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu 19.01.2017
Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu 14.01.2019
Plan prijma za 2016. 18.02.2016
Plan prijma za 2020. godinu 15.01.2020
Plan prijma za 2021. godinu 12.01.2021
Plan rada Gradske knjižnice Pregrada za 2014. godinu 25.03.2015
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020

Stranice