Datoteke

Nazivposloži silazno Datoteka Datum
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 03.02.2017
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015
Izmjene pravilnika o unutarnjem redu 2015. 18.02.2016
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu_2019. godina 05.02.2019
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu Grada Pregrade 10.03.2020
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu političkim strankama 25.02.2021
Izvješće o radu Gradske knjižnice Pregrada za 2013. godinu 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Muzej Grada Pregrade 25.03.2015
Izvjestaji Turisticka zajednica 25.03.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Odluka o isplati sredstava prikupljenih u humanitarnoj nogometnoj utakmici za Juliju i Lovru 03.10.2019
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st 11.09.2019

Stranice