Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži uzlazno
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o radu 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Poslovnik o radu gradskog vijeća 02.04.2015
Izmjene i dopune statuta 02.04.2015
Statut Grada Pregrade 02.04.2015
Financijski izvjestaji Grad Pregrada 2014. 25.03.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015
Izvješće o radu Gradske knjižnice Pregrada za 2013. godinu 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Muzej Grada Pregrade 25.03.2015
Plan nabave za 2015.g. Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015

Stranice