Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži uzlazno
Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Pregrade 15.07.2021
II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Grada Pregrade u 2021. godini 13.07.2021
Pravilnik o unutarnjem redu Grada Pregrade 02.07.2021
Izmjene i dopune Plana prijma_2021. godina 24.05.2021
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade 12.03.2021
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade 12.03.2021
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu političkim strankama 25.02.2021
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2021. godini 01.02.2021
Plan prijma za 2021. godinu 12.01.2021
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 01.12.2020
Smjernice za digitalnu transformaciju Pregrade 23.11.2020
Promo letak 29.07.2020
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020
Izmjene i dopune Statuta Grada Pregrade 18.05.2020

Stranice