Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži silazno
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015
Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu 08.05.2015
II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu 04.12.2015
Izmjene pravilnika o unutarnjem redu 2015. 18.02.2016
Plan prijma za 2016. 18.02.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Pregrada Business Area 30.06.2016
Pregrada Business Area PDF Details (1MB)
III. izmjene i dopune pravilnika o radu 11.07.2016
IV. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU 01.12.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu 19.01.2017
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 03.02.2017
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 29.05.2017

Stranice