Postupci bagatelne nabave

                                                       P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Sanacija mosta na potoku Sopotnici u Pavlovcu Pregradskom, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  120.000,00 kn  (bez PDV-a).

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

Više

  P O Z I V
                                         
       za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Zamjena drvene stolarije na Upravnoj zgradi Grada Pregrade, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn (bez PDV-a)

4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Modernizacija vinskih cesta na područja Grada Pregrade – dodatak,   NC Plemenšćina – Kostel -  dionica I i  NC Pregrada Vrhi – Plemenšćina – dionica II,  sve  prema troškovnicima  u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  179.280,000 kn  (bez PDV-a).

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja:  GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2,  49218 Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izrada projektne dokumentacije nogostupa uz županijske ceste ŽC 2096  i  ŽC 2151, te nerazvrstanu cestu kroz Kolariju, prema specifikaciji u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  88.000,00 kn  bez PDV-a

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada,

Više

                                                     P O Z I V

                                                za dostavu ponuda

 

Više

Stranice