Životopis gradonačelnika

Marko Vešligaj rođen je 17.04.1982. godine u Zagrebu. Srednju tehničku školu Ruđera Boškovića pohađao je u Zagrebu, a nakon završetka upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stječe zvanje diplomiranog ekonomista, smjera financije. Godine 2018. završava poslijediplomski specijalistički studij: Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU, na Fakultetu političkih znanosti, čime stječe naziv sveučilišnog specijalista upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije (univ.spec.pol.).

 

RADNO ISKUSTVO

2016- 2020 Hrvatski Sabor
– zastupnik

2013- — Grad Pregrada
– gradonačelnik

2010-2013 — Opća Bolnica Zabok
– voditelj odjela za financije ( od 2012 god.)
– stručni savjetnik za poslove javne nabave

2008-2010 — Ministarstvo financija-Porezna uprava, Područni ured Zagreb
– samostalni upravni referent

2007-2008 — Proizvodno-montažno društvo „Jedinstvo „ d.d. Krapina
– pripravnik – komercijalist

POLITIČKO ISKUSTVO

Od 2005.-2009. godine obnašao je dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i bio član Odbora za financije i proračun.
Od 2009. -2013. godine vijećnik je u Gradskom vijeću Grada Pregrade te predsjednik Kluba vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS.

Dužnost gradonačelnika Pregrade obnaša od lipnja 2013. godine. Od listopada 2016. godine zastupnik je u Hrvatskom Saboru i član Odbora za financije i državni proračun, Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske Unije te Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Potpredsjednik je Županijske organizacije SDP-a Krapinsko-zagorske županije. 

HOBI

– Fitness, trčanje
– Čitanje
– Vinogradarstvo